EMDR en stress

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Vertaalt betekent EMDR dat door oogbeweging je minder gevoelig wordt voor bepaalde gebeurtenissen. Hierdoor verwerk je je ervaringen. Met EMDR is het niet nodig om lang te praten over het verleden. EMDR veroorzaakt veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. EMDR wordt meestal toegepast bij trauma en angsten.

Dat gebeurtenissen uit het verleden een negatief effect kunnen hebben op het heden, zal voor niemand een verrassing zijn. Persoonlijke eigenschappen, die je nu in het werk dwarszitten, zijn vaak ontstaan uit ervaringen in het verleden. Zoals bijvoorbeeld het altijd maar doorzetten en het niet luisteren naar de signalen van je lichaam. Of alles goed willen doen en geen fouten mogen maken.  EMDR helpt je om je gedrag sneller te veranderen.

EMDR is daarom ook goed toepasbaar bij stress. Ik heb inmiddels al een groot aantal leerkrachten en docenten kunnen helpen met EMDR nadat zij een heftige ervaring hebben gehad in hun contact met ouders. Als gevolg van zo’n gebeurtenis leidden ook andere oudergesprekken vaker tot een stressreactie. Na één EMDR sessie merkten de behandelden al verschil.

Wil je weten of EMDR ook jou kan helpen, neem dan contact me op!