Privacyverklaring

Esther Musch coaching vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar cliënten en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden uw persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de AVG hieraan stelt.

 

Hoe lang?

Uw gegevens worden maximaal twee jaar lang bewaard in verband met het nazorgtraject.

 

Welke gegevens?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt; NAW-gegevens, mobiele nummer en e-mailadres.

 

Met wie delen?

Deze informatie wordt uitsluitend gedeeld tussen cliënt en Esther Musch Coaching en is alleen bedoeld als input voor het coaching traject.

 

Google Analytics

Voor de website www.esthermusch.nl wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid Google Analytics.

 

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mocht u er met mij niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ik raad u aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

 

Den Haag, 24 mei 2018