Stress gerelateerd ziekteverzuim onder controle!

Preventie helpt!

Volgens het CBS was het ziekteverzuim in 2021 door werkdruk het hoogst onder docenten.

Ziekteverzuim kost een organisatie veel geld. Er wordt wel gezegd dat 1% ziekteverzuim gelijk staat aan 2% loonkosten. Volgens de rijksoverheid wordt 1/3 van het ziekteverzuim in Nederland veroorzaakt door werk gerelateerde psychische klachten. Stress gerelateerd ziekteverzuim neemt in het onderwijs steeds meer toe!

Voor het onderwijs is ziekteverzuim een groot probleem. Door het verzuim neemt de werkdruk voor collega’s toe met alle gevolgen daarvan en leerlingen lopen kans minder lesuren te krijgen. Dat wil natuurlijk geen enkele school, want dat heeft een direct gevolg op de eindresultaten.

Het lijkt een soort vicieuze cirkel. Hoe kan dat patroon worden doorbroken?

Preventie zorgt voor energiekere collega’s, een betere sfeer op het werk en een positieve mindset. Een positieve sfeer in de school betekent betere resultaten voor de leerlingen. Daarnaast levert preventie geld op!

Het helpt om de individuele medewerker, die last heeft van stress, te coachen waardoor deze steviger in zijn of haar schoenen komt te staan.

Ik had veel stress, omdat er een dreigend ontslag boven het hoofd hing.
Het voordeel van Esther voor mij was, dat zij bekend is met de onderwijscultuur. Hierdoor had ik het idee dat zij mij sneller begreep.
De rust en sfeer die ze brengt in combinatie met het luisteren en de juiste vragen stellen, waardoor ik vanzelf ging praten, heeft mij veel gebracht. Het kritisch naar mijzelf kijken was een eye-opener en daarbij toch niet mijzelf te hoeven verliezen cq verloochenen.

Mario Weerwag

Het coachingstraject kan de werknemer het volgende opleveren:

• Meer bewustwording dat hij of zij zelf bepaalt hoe hij/zij zich voelt

• De aandacht gaat uit naar wat men wel wil i.p.v. wat men niet wil

• Er wordt meer controle ervaren

• De werknemer voelt zich energieker

Daarnaast is het van wezenlijk belang dat de leidinggevende eerder signaleert dat de medewerker last heeft van stress.

Voor leidinggevenden levert het coachingstraject het volgende op:

• De leidinggevende herkent wanneer een werknemer last heeft van stress

• De leidinggevende weet op een effectieve manier hierover in gesprek te gaan

Het coachingstraject bestaat uit 6 à 8 individuele gesprekken met de werknemer van één uur. Die gesprekken vinden 1x in de 2 weken plaats. Gedurende die 2 weken krijg de werknemer opdrachten mee om thuis mee aan de slag te gaan.  Indien gewenst, vinden er evaluatiegesprekken plaats met de leidinggevende. Door de evaluatiegesprekken wordt er inzicht verkregen in het ontwikkelingsproces en kunnen de behaalde resultaten naar de werkplek worden geborgd.

Ik heb verschillende jaren in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs gewerkt. Ik ken de cultuur dus van binnenuit en weet daardoor sneller tot de kern door te dringen.

Mocht de werknemer na het eerste gesprek niet door willen gaan met het coaching traject, dan vindt er geen facturering plaats! Het is namelijk van groot belang dat de werknemer alle vertrouwen heeft in het traject.

Toen ik bij Esther begon, voelde ik mij ‘in zak en as’ zitten, zoals dat zo mooi heet. Ik voelde me al jaren heel verdrietig om de relatie met mijn kinderen.
Het meest waardevol aan de interventie was voor mij dat ik me direct op mijn gemak voelde. Esther gaf mij opdrachten waardoor ik snel inzichten kreeg. Ik kon de situatie accepteren en mijn eigen leven weer oppakken. Ik ‘please’ niet meer. Ik voel me zelfverzekerd. Ik slaap weer goed en word zonder de oude gedachten wakker. En dat al na 4 gesprekken!
Esther haar eerlijkheid en betrokkenheid hebben mij erg geholpen.

Joke Voormeulen

Werken in het onderwijs is geen sinecure. Het is een ontzettend leuke en afwisselende baan, maar ook één waarin het belangrijk is om prioriteiten te stellen en om je eigen grenzen te bewaken. Veel mensen die in het onderwijs werken, lopen daar op een bepaald punt in hun loopbaan tegenaan en kunnen daar hulp bij gebruiken.
Esther heeft al heel wat van onze medewerkers begeleid om meer regie te krijgen over hun werk en daardoor stress terug te dringen. Ze hielp ze bij het nemen van lastige beslissingen en liet ze oefenen met manieren om bewustere keuzes te maken. Medewerkers die door haar zijn begeleid hebben daardoor meer plezier in hun werk.

Josefien Hal, rector Hofstad Lyceum