Workshop “Anders door de overgang”

Samen met Brenda van Wegen (voeding en hormoonspecialist) heb ik deze workshop ontwikkelt. Het simpele doel is dat vrouwen, na het volgen van deze workshop, minder last hebben van de overgang én dat de overgang meer bespreekbaar is. Deze levensfase kan namelijk een behoorlijke impact hebben. Zie voor onderzoek: https://www.rivm.nl/nieuws/overgangsklachten-belemmeren-volgens-derde-van-vrouwen-in-overgang-hun-werk

De workshop wordt regelmatig door bedrijven ingezet om deze groep vrouwen extra te ondersteunen. Het past daarmee goed in een duurzaam beleid rond inzetbaarheid en helpt bij de preventie van ziekteverzuim.

De overgang? Je gaat er bijna naar uitkijken 😉.

Het is geen favoriet gespreksonderwerp, de overgang. Opvliegers, gewichtstoename, stemmingswisselingen…Je moet er toch niet aan denken. Toch ontkomen de meeste 40+ vrouwen er niet aan, omdat vanaf ons 40ste de hormoonhuishouding verandert. Ook worden veel klachten niet herkent en erkent, zelfs niet door huisartsen. En dat is natuurlijk zonde, want het (h)erkennen van de klachten kan helpen bij de impact ervan. Het is dus tijd voor verandering. Als je het goed aanpakt, dan kan de overgang een hele mooie levensfase worden die je uiteindelijk brengt naar meer geluk, vertrouwen en balans. Ja, je leest het goed.

Daarom het aanbod van deze workshop die uit twee bijeenkomsten bestaat.

Tijdens de eerste bijeenkomst besteden we aandacht aan wat er gebeurt in je lichaam en hoe je verschijnselen die samenhangen met de overgang kunt herkennen. Daarbij wisselen we ook van gedachten over de ervaringen c.q. klachten.

De tweede bijeenkomst geeft nieuwe inzichten en praktische tips die bij de overgang gaan helpen.

Omdat het belangrijk is dat er onderling ervaringen kunnen worden uitgewisseld is het aantal deelnemers maximaal 14.